Lars-Gunnar Nordström

Teoksia 1950–60-luvuilta / Verk från 1950–60–talen

Helsinki

January 13 – February 5, 2012

Lars-Gunnar Nordström

Lars-Gunnar Nordström exhibition 2012

Lars-Gunnar Nordström

Lars-Gunnar Nordström exhibition 2012